Advokat Guttorm Jakobsen

MER ENN 30 ÅRS

ERFARING INNEN VANN- OG AVLØPSRETT

Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS har omfattende erfaring innen vann- og avløpsrett.

 Vi består i dag av advokat og partner Guttorm Jakobsen og advokatfullmektig Trine Røysland 

Advokatfullmektig Trine Røysland

MER ENN 15 ÅRS

ERFARING INNEN VANN- OG AVLØPSRETT

Velkommen!

Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS ble startet 1. august 2012, og har hovedkontor på Holtet i Oslo.

Vi består i dag av advokat og partner Guttorm Jakobsen og advokatfullmektig Trine Røysland som har
solid erfaring innen de rettsområdene som gjelder vann og avløp, herunder overvann.

Fagområder

BAKGRUNN

Guttorm Jakobsen har bakgrunn som rådgiver og jurist i Oslo kommune, Vann, og avløpsetaten (VAV) i perioden 1993 til 2000 og advokatfullmektig i Advokatfirmat Flod & Co og Advokatfirmaet
Steenstrup i perioden 1997-1998.

I perioden 2001 til 1. juli 2012 var han ansatt som advokat i Advokatfirmaet Haavind AS – de siste årene som assosiert partner i selskapet, og i hele denne perioden med vann- og avløpsrett som fagområde.

Guttorm Jakobsen har lang prosedyreerfaring, og har ført saker for alle rettsinstanser.

Han etablerte Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS i 2012.

Trine Røysland har bakgrunn som juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune i perioden 2009 til 2019. Hun tiltrådte stillingen som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS i november 2019.

Litteratur

Jakobsen er forfatter av boken «Vann- og avløpsrett» som ble utgitt av Norsk Vann (interesseorganisasjonen til Norske Vann- og avløpsverk, i oktober 2010).

Boken kan bestilles ved henvendelse til Norsk Vann v/Elin Riise. Boken er også tilgjengelig elektronisk på Rettsdata.

Jakobsen har også bidratt ved utarbeidelsen av utkast til «Lov om kommunale vass- og kloakkanlegg» som 1. juli 2012 erstattet tidligere «lov om kommunale vass- og kloakkavgifter» fra 1974, og videre medforfatter av en rekke rapporter utgitt av NORVAR.

Jaobsen er medforfatter av boken «Vann, Juss og samfunn» hvor han publiserte artikkelen
«Grunneiers rett til erstatning ved kommunal klausulering til drikkevann» (2022).
Boken ligger som «open access» og kan leses her.

Trenger du vår hjelp?

Det er bare å ta kontakt med oss om du har spørsmål eller vil avtale en konsultasjon.