Kontraktsrett

Arbeidet med vann- og avløpsretten har gitt advokat Jakobsen betydelig erfaring knyttet til å sette opp kontrakter på vegne av et vann- og avløpsverk ovenfor abonnenter, grunneiere og andre forhandlingsmotparter. Han har også arbeidet mye med utarbeidelse av utbyggingsavtaler med utbyggere i tilknytning til større infrastrukturprosjekter.