Priser og betingelser

Advokat og partner Guttorm Jakobsen
– Timepris på kr. 3 900 pr. time eks. mva.

Denne summen vil være gjenstand for årlig justering. Evt reise- og oppholdsutgifter vil komme i tillegg.

Advokatfullmektig Trine Røysland
– Timepris på kr. 3 200 pr. time eks. mva. 
Denne summen vil være gjenstand for årlig justering. Evt reise- og oppholdsutgifter vil komme i tillegg.