Kartogplan.no

Vi har skrevet en artikkel i Kart og Plan nr. 1 2018 om kommunens adgang til å gi bestemmelser om, og stille krav til, overvannshåndtering i kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Artikkelen kan leses her!